Nh mot li nhan gi thiet tha: "Bn Em ang C Ta"

Knh tha qu v, li mt ln na ca on Sao Mai chng ti c hn hnh n tip nhng bc tr߷ng thng, ch bc, nhng v huynh tr߷ng, v bn b thn hu m chng ti c hn hnh quen bit qua nhi"u nm sinh hot ti gio x Cc Thnh T o Vit Nam cng nh trong cng ng ngi Vit ti Sacramento qua m ca nhc Bn Em ang C Ta 2 nhm gy qu gip tr em Vit Nam m ci v tt nguy"n. S hin din ca qu v trong m Bn Em ang C Ta 2 cng nh tt c nhng s ng h tinh thn ln vt cht ca qu v nh mt li nhn gi thit tha n vi cc em b thiu may mn rng: Bn em cn ang c ta, c nhng ngi Vit hi"n ho Sacramento vi tri tim nhn i, vi lng thit tha, vi vng tay bao la lun rng m m p, v v" v xoa du i phn no ni thng kh ca cc em. Ca on Sao Mai chng ti xin ha s c gng vi ht sc ca mnh ni vng tay yu th߽ng ca qu v v" n qu nh, n tn tay nhng a tr ng th߽ng. Tt c hnh nh cng nh tin tc lin quan n vic cu tr s c cng b trn website ca ca on Sao Mai (http://saomai.itgo.com).

Chng ti xin c bit cm n Cha x Nguyn Ngc Ban, Cha Hun, Cha Huy"n v Cha Phong n tham d nng tinh thn chng con. K n, chng ti chn thnh cm n anh ch Tun-Hoa, anh ch John Trn, anh ch Thanh-H ca nh hng T Do dnh tt c mi u tin v h tr ca on chng ti trong sut thi gian chun b cho ch߽ng trnh. Chng ti cng xin chn thnh cm n qu anh ch ca i Ting N߾c Ti. Tuy mi ch c hn hnh quen bit anh ch trong thi gian tht ngn ngi, nhng cc anh ch gip vn ng cho ch߽ng trnh Bn Em Dang C Ta 2 mt cch ht sc tn tnh. C l s thnh cng ca ch߽ng trnh mt phn l nh ni s h tr v vn ng ca cc anh ch. Chng ti cng khng qun anh Ph߽ng, ngi ho s tr kho lo chn v lm khung cho nhng bc tranh c bn u gi. Xin cm n bn tay ti hoa ca anh. Bn cnh nhng s gip qu gi , chng ti cng xin ghi nhn v cm n tun bo Lng gip qung co cho ch߽ng trnh. Mt ln na ca on Sao Mai chng ti xin c thay mt cc em gi n qu v n nhn bo tr, v ton the qu v loi tri n chn thnh v knh chc qu v mt ma Ging Sinh y trn bnh an v hnh phc. Chng ti cng xin qu v tha th cho nhng thiu xt hoc li lm ca chng ti khi tip n qu v trong m Bn Em ang C Ta 2.

Trn trng
Phm Mnh L

Giao X Cac Thanh T ao VN $1,000.00 Ca oan Sao Mai $1,912.00 AA Supermarket $20.00
AC Hieu Tram $100.00 AC Ky $20.00 AC Suyen & Loan $100.00
Valley Furniture $1000.00 Anh Bui Ngh $50.00 AC Tr & Hoang $100.00
Discovery Furniture $500.00 Anh Ch Tam $40.00 AC Ngon & Thuy $100.00
Tiem Vang Kim Hoa $500.00 AC Tien Thnh $50.00 AC Loc & Cuc $100.00
Nha Hang Co o $500.00 Anh Tran Quyen $50.00 Anh Travis Trng $100.00
Nha Hang Hoa Viet $500.00 Ai's friend $10.00 Pham Thnh $100.00
ang Cong Thanh 76 Gas $500.00 Ai's friend $20.00 AC Long & Hng $100.00
BS Nguyen Quang Dung $500.00 Amand Sn Le $14.00 AC Lch & Hoa $100.00
Eastern Imports $500.00 Anh Khai $100.00 OB o Thien Dung $100.00
Super View Chiropractic Center $500.00 Anh Khang $40.00 AC Long & Quyen $100.00
Kim Thanh Jewelry $300.00 Anh Le Trung Linh $50.00 AC Hoang & Ha $100.00
AC Long & Tuyen $300.00 Anh Vo Luan $20.00 BS Dng Viet Bao $100.00
Hoi Bach Viet $300.00 Anh Sn (Vo Nhiem) $50.00 AC Ha & Kim $100.00
D & T Auto Repair $200.00 Ba Hieu $20.00 OB Pham Ngha $100.00
Ai Van Video $200.00 oan S Hao $50.00 Le Trong Ngha $100.00
TMG Construction $200.00 OB Huynh Hoa $50.00 Anh Thien $100.00
VN American $200.00 Bac Tan $50.00 AC Cng (Shell Gas) $100.00
OB oan S Hang $150.00 Ba Xuan $40.00 AC Phng & Thao (Tile) $100.00
Sn - Quynh - Ngoc $130.00 Ban cua Hanh $120.00 AC Thy $100.00
Nha Hang Happy Garden $100.00 AC Thong & Thuy $200.00 Jenny Tran $10.00
Hng Lan Sanwichese $100.00 OB Chnh $20.00 Vinh & Hoang $10.00
Peter Floor Sanding $100.00 OB Khan $50.00 Bryan oan $7.00
AC Tuyen & Hang $100.00 o Minh Hung $50.00 Ch Nguyet $40.00
AC Thanh & Hng $100.00 My Hoa $70.00 OB Pham Manh Tnh $100.00
AC Khanh & Thuy $100.00 AC Hao & Xuan $100.00 OB Pham Manh Tr $50.00
OB Chn Hien $100.00 Hoi Legio $30.00 Peter Vy Le $50.00
OB Chau $100.00 Khanh & Nguyen $100.00 Bui Phuc $50.00
AC Cng & Trinh $100.00 Kim Jewelry $20.00 Phan Phng $20.00
OB Minh Tnh $100.00 Le Quang Sinh $60.00 Sn & Phng $80.00
Sinh Nguyen $100.00 Me cua Mai $60.00 Thao $40.00
Nguyen Ky $30.00 Megan Hair Design $30.00 Lch & Thuy $100.00
Nguyen Nuvo $30.00 Mini Tran $10.00 Tony Le $20.00
Nguyen Th Thanh $40.00 Nguyen Van Ky $20.00 Tran $50.00
Nguyen Van Cong $30.00 Tran Ba Binh $50.00 Anh Vu Thn $50.00

Go back to Home Page